Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

Inbreng, mee praten en een actieve deelname vinden we op school heel belangrijk. Dat kan door te helpen bij ondersteunende activiteiten maar ook door daadwerkelijk over beleidsmatige zaken mee te praten. Klik voor meer informatie op onderstaande mogelijkheden:
  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
  • Leerlingenraad