Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

We bespreken op directie- en teamniveau met grote regelmaat de kwaliteit van ons onderwijs.  Ouders nemen we hierin mee. Dit gebeurt door middel van de ouder-/ kindgesprekken en door het voeren van doelstellingengesprekken. Centraal staat de vraag waar 'we', kind-ouders-school samen aan gaan werken. Bewust worden op onze school deze gesprekken dan ook bij aanvang van het schooljaar gevoerd.

School, kind en ouder(s), samen op weg...