Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

Onze basisschool kent uiteraard ook een Ouderraad. Het doel van de ouderraad is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en te ondersteunen bij schoolactiviteiten.

E: OR@obsdeverhalentuin.nl

Voor dit schooljaar bestaat de Ouderraad uit de volgende ouders: 
  • Heida Raven, voorzitter
  • Monique Brinks - secretaris
  • Ilka Bryant, penningmeester
en de bestuursleden
  • Angelina Beeren
  • Lilian Konings
  • Ruud Korsten
  • Anton Weekers
  • Vinay Narain