Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

Medezeggenschapsraad


Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor het schooljaar 2023-2024 uit de volgende ouders en leerkrachten:

Oudergeleding
Mw. Annika van der Plaat
Dhr. Dennie Meurs

Teamgeleding
Mw. Annelies Joris
Mw. Danielle Reiniers

Adviserend lid
Uschi Wagemans (directeur)