Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar o.l.v. de directeur. Allerlei vragen en ideeën die kinderen van de school bij de leerlingenraad hebben aangekaart, worden dan besproken. Ook kan de leerlingenraad zelf met initiatieven komen om te bespreken met de directeur en teamleider. 

De kinderen leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan verbeteringen binnen de school. De betrokkenheid van de kinderen bij de school wordt hiermee vergroot.