Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

Schooltijden, vakanties en vrije dagen


Schooltijden
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij). 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen van 8.30 - 14.30 uur op school. Op woensdag is dat van 8.30 - 12.30 uur. 
Groep 1 en 2 heeft op vrijdag tot 12:00 uur school.

Voorschoolse opvang (7.00 - 8.30 uur)
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoerakindercentra, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang (12.00 - 12.45 uur)
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang (14.30 - 18 uur)
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoerakindercentra, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Vakantie opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 
De buitenschoolse opvang in Kelpen-Oler wordt op maandag, dinsdag en donderdag verzorgd door 'Hoera kindercentra'. Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, o.a. bakactiviteiten, knutselactiviteiten, spelactiviteiten, buitenactiviteiten etc. Wilt u een kijkje komen nemen of meer informatie, dan bent u van harte welkom om bij Hoera binnen te lopen.

Voor meer informatie over inschrijvingen, contracten etc. kunt u contact opnemen met het servicepunt, 077-3589797 of info@hoerakindercentra.nl
Bezoek ook de website: www.hoerakindercentra.nl

Vakanties en vrije dagen 2023-2024
Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10-23                                        
Kerstvakantie  25-12 t/m 5-1-24
Voorjaarsvakantie 12-2 t/m 16-2-24
Meivakantie 29-4 t/m 10-5-24
Zomervakantie 8-7 t/m 16-8-24

Verder hebben alle leerlingen vrij op de volgende dagen:
Maandag 18-09-23 studiedag
Vrijdag 15-12-23  studiedag
Woensdag 6-12-23 Sinterklaas
Vrijdag 2-2-24 studiedag
Maandag 1-4-24 Pasen
Woensdag 10-4-24 studiedag
Maandag 20-5-24 Pinksteren
Maandag 10-6-24 studiedag
N.B. Hemelvaart valt in de meivakantie.

Daarnaast zijn op de volgende dagen alle leerlingen vrij vanaf 12.00u:
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 5 juli 2024