Welkom bij Openbare Basisschool De Verhalentuin!

Schooltijden, vakanties en vrije dagen


Schooltijden
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij). 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen van 8.30 - 14.30 uur op school. Op woensdag is dat van 8.30 - 12.30 uur. 
Groep 1 en 2 heeft op vrijdag tot 12:00 uur school.

Voorschoolse opvang (7.00 - 8.30 uur)
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoerakindercentra, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang (12.00 - 12.45 uur)
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang (14.30 - 18 uur)
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoerakindercentra, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Vakantie opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 
De buitenschoolse opvang in Kelpen-Oler wordt op maandag, dinsdag en donderdag verzorgd door 'Hoera kindercentra'. Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, o.a. bakactiviteiten, knutselactiviteiten, spelactiviteiten, buitenactiviteiten etc. Wilt u een kijkje komen nemen of meer informatie, dan bent u van harte welkom om bij Hoera binnen te lopen.

Voor meer informatie over inschrijvingen, contracten etc. kunt u contact opnemen met het servicepunt, 077-3589797 of info@hoerakindercentra.nl
Bezoek ook de website: www.hoerakindercentra.nl

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Herfstvakantie: 24 oktober 2022 - 28 oktober 2022
Centrale studiedag Akkoord!-PO: 21 november 2022
Sinterklaas (studiedag team): 06 december 2022
K
erstvakantie: 26 december 2022 - 06 januari 2023
Studiedag: 10 februari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari 2023 - 24 februari 2023
Pasen: 10 april 2023
Studiedag: 11 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 - 05 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023 - 19 mei 2023
Studiedag: 23 juni 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli 2023 - 25 augustus 2023